Sollicitatieformulier

Voordat u het sollicitatieformulier invult moet u weten dat;

 

* Alle door u verstrekte gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Indien in een later stadium blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit een reden zijn om u eventueel reeds verkregen aanstelling niet te handhaven.

* SCS u op voorhand een borg vraagt voor de screeningskosten. Dit is een bedrag van € 86,-. Na ontvangst van dit bedrag zal de pas voor screening worden opgestuurd naar de politie Utrecht. Dit bedrag ontvangt u retour zodra SCS u binnen 1 jaar na pasuitgifte 8 keer heeft mogen inzetten voor werkzaamheden. Dit is alleen van toepassing op beveiligings- en recherche personeel.

 

* SCS ook een borg vraagt voor het kledingpakket die iedere medewerker ontvangt voor uitvoering van de werkzaamheden.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INVULLEN FORMULIER

* De grijze vlakken in het sollicitatieformulier kunnen niet ingevuld worden, deze zullen in een later stadium ingevuld worden.

* Na het invullen van het formulier dient u de volgende melding te krijgen; "Hartelijk dank voor uw sollicitatie wij nemen contact met u op".

* Krijgt u die melding niet dan is het formulier niet compleet, wat nog niet compleet is zal roze worden. Indien u hier niets kunt / wilt invullen zet dan een puntje of "x".


 

Sollicitatieformulier


Ik solliciteer naar een functie als
Ik kom graag in aanmerking voor een  functie

Achternaam (meisjesnaam)   
Voornamen (voluit)
Roepnamen
Woonadres
Postcode en woonplaats  / 
Telefoon thuis / mobiel / werk  /   / 
E-mail adres / fax  / 
Adres volgens bevolkingsregister (indien afwijkend)

Geboortedatum en -plaats  / 
Geboorteland
Nationaliteit
Geboorteland moeder
Geboorteland vader

BSN / Sofinummer
Ziekenfonds / Registratienummer  / 
Bank/ Gironummer

Burgerlijke staat
Achternaam partner
Voornamen partner
Roepnaam / geboortedatum partner  / 
Kinderen
Naam  Geboortedatum  m/v  Voornamen
     
     
     
     

ID type / Documentnummer  / 
Afgegeven door
Datum afgifte / geldig tot  / 

Heeft u het lager onderwijs volledig doorlopen?
Heeft u voortgezet onderwijs gevolgd?

Zo ja, welk soort onderwijs


Algemeen

Beveiligingsopleidingen
  Diploma Behaald in
Reanimatie / AED
EHBO
Kader Instructeur EHBO
BHV
Basisdiploma / ABM / Beveiliger 2
Event Security Officer (ESO)
Vakdiploma
Kaderdiploma / Coordinator beveiliging
Persoonsbeveiliger
Winkelsurveillant / Detailhandel
Brandwacht
Hondengeleider i.v.b. KNPV / NBD verklaring
In bezit van eigen hond
Overige diploma's / certificaten

Wie waren uw laatste drie werkgevers?Begin bij uw huidige / laatste werkgever
Bedrijfsnaam
Vestigingsplaats / telefoon  / 
Vervulde Functie
In dienst van / tot  / 
Reden ontslag

Bedrijfsnaam
Vestigingsplaats / telefoon  / 
Vervulde Functie
In dienst van / tot  / 
Reden ontslag

Bedrijfsnaam
Vestigingsplaats / telefoon  / 
Vervulde Functie
In dienst van / tot  / 
Reden ontslag

Kunnen wij zonder bezwaar referenties inwinnen?
Zo ja, bij wie?
Heeft u ervaring met onregelmatige diensten?
Heeft u bezwaar tegen onregelmatige diensten?

Eerste taal
Nederlands
Engels
Spaans
Duits
Frans
Anders

Rijbewijs / Categorie  
Soort vervoer / Geldig tot  / 

Bent u in militaire dienst geweest?
Zo ja, welk krijgsmachtsonderdeel
Periode Van / Tot / Laatst beklede rang  /   / 

Bent u als burger, of als militair ooit in aanraking geweest met politie en/of justitie?
Zo ja, voor welk feit en wanneer?
Heeft u bezwaar tegen een antecedentenonderzoek?

Genoot / geniet u op enigerlei wijze een sociale uitkering?
Zo ja, welke? (van / tot)
Van Tot
WW / RWW
WIA
ZW (ziektewet)

Hoe is uw gezondheid
Heeft u lichamelijke klachten en / of afwijkingen? Zo ja, waaruit bestaan deze?

Kunt u een indicatie geven van uw huidige salaris / inkomen per maand of per uur?
 
Bruto Netto Maand/uur
Reiskosten Onkosten Maand/uur
Heeft u momenteel secundaire arbeidsvoorwaarden? (bv. Auto van de zaak, 13e maand, etc.) Zo ja, welke?

Confectiemaat broek (44 t/m 66)
Confectiemaat colbert (44 t/m 66)
Confectiemaat blouse / boordmaat  

Wat is de reden van uw sollicitatie?

Welke liefhebberijen/ hobby's heeft u?
Bijzonderheden / ToevoegingenFoto:

Kopie diploma:


Aldus naar waarheid ingevuld en akkoord met de voorwaarden:


Naam:

Datum

Handtekening

Planar Client Options
Layout Style
  • Wide
  • Boxed
Theme Preview